Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Kapèlkeshof (vastgesteld per 31-10-2017)Om wedstrijden zo vlot mogelijk te laten verlopen heeft de WeCo in overleg met bestuur en HaReCo een wedstrijdreglement opgesteld.

 1. Voor deelname aan de wedstrijden op de 18 holes baan zijn geen speciale eisen waar aan voldaan moet worden. Voor wedstrijden op de Solarisbaan moet men in bezit zijn van minimaal baanpermissie.
 2. De leden krijgen voor een wedstrijd een uitnodiging om zich in te schrijven.
 3. Men kan voor wedstrijden inschrijven via E-golf4U. In de uitnodiging wordt aangegeven tot wanneer men zich kan aanmelden.
 4. Na sluiting van de inschrijvingstermijn, worden alleen mutaties in behandeling genomen, die rechtstreeks bij de wedstrijdleiding zijn gemeld. Voor zover dit “last minute”-aanmeldingen zijn, is de wedstrijdleiding bevoegd deze in te passen in het wedstrijdschema, indien en voor zover er mogelijkheden zijn
 5. Het niet verschijnen op wedstrijden, zonder afmelding, kan leiden tot een schorsing van een wedstrijd. Alleen bij overmacht kan hiervan afgeweken worden. Bij herhaling niet verschijnen leidt tot een schorsing van drie wedstrijden.
 6. Deelnemers aan de wedstrijden moeten 10 minuten voor de start aanwezig zijn in het restaurant of terras voor eventuele mededelingen.
 7. De start van de wedstrijden is shotgun, tenzij bij de uitnodiging anders is aangegeven.
 8. Men dient te spelen volgens “the Rules of Golf”. Een speler/speelster dient zich te onthouden van elke uiting, die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler als hinderlijk kan worden ervaren.
 9. Speelsnelheid tijdens de wedstrijd:
  • De flight moet aansluiting houden met de voorafgaande flight.
  • Bij stableford wedstrijden dient de speler, van een flight die achterop geraakt is en geen stableford punten meer kan scoren, de bal op te nemen en vanaf de volgende tee verder te spelen.
  • Blijkt uit de ingeleverde scorekaart dat toch is doorgespeeld, dan is de wedstrijdcommissie gerechtigd tot diskwalificatie.
 10. Onderbreking van het spel:
  • bij dreigend onweer: lang aanhoudend signaal met toeter: onmiddellijk het spel onderbreken.
  • bij baan onspeelbaar: twee korte stoten op toeter; de hole mag afgespeeld worden.
  • Drie korte stoten geven aan dat het spel hervat kan worden.
  • De wedstrijdleiding is bevoegd de wedstrijd tijdelijk of definitief stop te zetten.
 11. Inleveren van de scorekaarten:
  • De scorekaart behoort, uiterlijk vijftien minuten na het beëindigen van de laatste hole, volledig ingevuld en ondertekend door de speler en de marker, bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd.
  • Onvolledig ingevulde of niet-ondertekende kaarten worden terzijde gelegd en beschouwd als “no return”. Deze kaarten kunnen een verandering van de handicap tot gevolg hebben, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
  • De scores dienen, voordat de scorekaart bij de wedstrijdleiding wordt ingeleverd, door de speler zelf te zijn ingevoerd in het daartoe behorende geautomatiseerde systeem (e-golf4u). Hiervan kan door de wedstrijdleiding worden afgeweken.
 12. Bepaling eindstand:
  • Bij een strokeplay-wedstrijd wordt bij gelijke stand achtereenvolgens hole 10, hole11, hole 17 en hole 18 gespeeld. Indien er nog geen beslissing is, wordt er weer gestart bij hole 10. De wedstrijd is beëindigd op het moment dat een van de spelers op een hole de beste score heeft.
 13. De prijsuitreiking is zo snel mogelijk nadat de laatste flight binnen is. Het recht op een prijs vervalt, als een deelnemer, zonder kennisgeving aan de wedstrijdleiding, afwezig is.
 14. Slotbepalingen:
  • Indien er zaken zijn waarin het wedstrijdreglement niet voorziet en waar een beslissing ten behoeve van de voortgang en uitslag van de wedstrijd noodzakelijk is, beslist de wedstrijdleiding. Bij iedere wedstrijd zal aangegeven worden wie de wedstrijdleiding heeft.
  • Indien er zaken zijn waarin het wedstrijdreglement niet voorziet en waar een beslissing niet relevant is ten behoeve van de voortgang en uitslag van de wedstrijd, beslist de wedstrijdcommissie.
  • Indien nodig zal de wedstrijdcommissie aan het bestuur voorstellen om het wedstrijdreglement aan te passen.De WeCo

Golfens iets voor jou?

Kom eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen tijdens de inloopdagen of heren- damesochtenden en raak overtuigd van de bijzonder ontspannen sfeer in de vrije lucht en op hole 19

adres golfbaan

Kapelkeshof
Roomweg 85
5985 NS, Grashoek
Tel: 077 308 2677

Leuk dat je er weer bent