KAPÈLKESHOF.

Golfvereniging Kapèlkeshof verwerkt persoonsgegevens om haar doelstelling, het organiseren en realiseren en beoefenen van de golfsport in de ruimste zin des woord, te bewerkstelligen.

Wij leggen persoonsgegevens van u vast in ons computersysteem als u lid bent (of bent geweest) van onze Golfvereniging. Het betreft gegevens die we nodig hebben om de onderlinge communicatie en het bijhouden van wedstrijdresultaten te kunnen verzorgen, onder andere naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN.

UW PRIVACYRECHTEN.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? De gegevens kunt u inzien als u inlogt op e-golf4u. Als u geen internet toegang hebt, dan kunt u ze opvragen bij ons secretariaat. Op deze manier geeft Golfvereniging Kapelkeshof invulling aan het Recht van Inzage” zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen en zo gebruik wilt maken van het “Recht op Correctie” zoals bedoeld in de AVG, dan kunt u ons hierom vragen. U kunt altijd zelf op e-golf4u onder “profiel” wijzigingen aanbrengen.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt als betrokkene daartoe een schriftelijk verzoek indienen.
Stuur uw brief naar: Secretaris Golfvereniging
Binnen twee weken krijgt u een reactie.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS.

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Alleen de leden van het bestuur, de WeCo, de HaReCo, de jeugdcommissie en de websysteembeheerders kunnen uw gegevens (deels) inzien en verwerken. (mits “ja” staat aangeklikt in uw profiel).

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS.

Wij bewaren persoonsgegevens 2 kalenderjaren na beëindiging van het lidmaatschap.
Als de wet ons verplicht persoonsgegevens langer te bewaren, dan zullen we dat uiteraard doen.

GEBRUIK VAN FOTOGRAFISCH MATERIAAL.

Wij gaan er vanuit dat de leden er geen bezwaar tegen hebben dat zij worden afgebeeld op fotografisch materiaal (bijvoorbeeld foto’s van wedstrijden en competitie’s ) die geplaatst zijn of worden op onze website. Heeft u hier bezwaar tegen meld dit aan de secretaris.

MINDERJARIGEN.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven, of de overeenkomst voor de uitvoering waarvan de verwerking van gegevens noodzakelijk is is ondertekend, door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

WEBSITES VAN DERDEN.

Wij kunnen niet garanderen dat websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden, op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyregeling van de betrokken website te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

(Opgesteld d.d. 20 mei 2018.)

Golfens iets voor jou?

Kom eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen tijdens de inloopdagen of heren- damesochtenden en raak overtuigd van de bijzonder ontspannen sfeer in de vrije lucht en op hole 19

adres golfbaan

Kapelkeshof
Roomweg 85
5985 NS, Grashoek
Tel: 077 308 2677

Leuk dat je er weer bent