Gedragsregels

Kapèlkeshofbaan (par 3)

 • Starten is alleen toegestaan op hole 1.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang.
 • Spelen met drivingrange-ballen is niet toegestaan.
 • Het vissen naar ballen in beken en vijvers is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan meer dan 2 golfballen te spelen.
 • Per hole maximaal 6 slagen, nog niet uitgehold dan 7 noteren.
 • Per ronde maximale speeltijd 2,5 uur.
 • Plagggen terugleggen en aandrukken, bunkers aanharken en pitchmarks herstellen.
 • Let op wandelaars.
 • Bij regelmatig overtreden van de regels kan men u de toegang tot de baan ontzeggen

Solarisbaan (par 3-4)

 • Starten is alleen toegestaan op hole 1
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang.
 • Spelen met drivingrange-ballen is niet toegestaan.
 • Het vissen naar ballen in beken, vijvers en GKM is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan meer dan 2 golfballen te spelen.
 • Per hole maximaal 8 slagen, nog niet uitgehold dan 9 noteren.
 • Plaggen terugleggen en aandrukken, bunkers aanharken en pitchmarks herstellen.
 • Let op wandelaars.
 • Bij regelmatig overtreden van de regels kan men u de toegang tot de baan ontzeggen.


Het betreden van de golfbaan is geheel op eigen risico

Noodgeval? volg de instructies op het calamiteitenkaartje (calamiteitenkaartjes zijn verkrijgbaar bij de receptie).